Aktiebolag på obestånd

Obalans i ett aktiebolag

Att ett aktiebolag hamnar på obestånd händer ibland, det uppstår bland annat om man förbrukat halva aktiekapitalet, men det kan även finnas andra händelser som gör att ett aktiebolag anses vara på obestånd.

I grund och botten så är ett aktiebolag en egen juridisk person vilket innebär att aktieägarna endast kan förlora det kapital som man har satt in i bolaget. I övrigt så har aktieägarna inga som helst förpliktelser gentemot bolagets skulder eller ansvarsförbindelser.

Till skillnad mot aktieägarna så har styrelsen istället fullt ansvar för företagets skulder och förpliktelser och för att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet krävs att man vidtar de åtgärder som krävs för att företaget inte hamnar på obestånd eller om företaget hamnar på obestånd att se till att det omedelbart upprättas en kontrollbalansräkning som ska lämnas över till revisorn.

Upprätta en kontrollbalansräkning

En kontrollbalansräkning ska omgående upprättas, senast inom 14 dagar från då man upptäckte att företaget var på obestånd, som visar företagets balansräkning och lämnas över för granskning till revisorn om företaget hamnar på obestånd. Ett företag anses vara på obestånd om de inte kan betala sina skulder, om halva aktiekapitalet är förbrukat eller om företaget inte har lämnat in bokslutet till Bolagsverket senast 7 månader efter att räkenskapsåret slutat.

Kontrollbalansräkning

Efter att en kontrollbalansräkning har upprättats och lämnats till revisorn så har styrelsen 6 månader på sig att återanskaffa hela aktiekapitalets värde om revisorn tillstyrker och undertecknar kontrollbalansräkningen, i annat fall så drivs företaget vidare helt på styrelsens ansvar.

Efter att hela aktiekapital återigen finns intakt i företagets anses företaget ha gått ur det obestånd som tidigare har förelegat. Om styrelsen inte lyckas återanskaffa aktiekapitalets fulla värde efter 6 månader så ska styrelsen själv lämna in en konkursansökan till tingsrätten för att undvika att bli personligt ansvariga för företagets skulder.

Om en kontrollbalansräkning inte upprättas och lämnas över till revisorn kan styrelsen bli personligt ansvariga för…

  • Företagets obetalda skatter, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt
  • Bolagsskulder gentemot dess leverantörer
  • Återbetalningsskyldiga för åtgärder som skett innan företaget hamnade på obestånd, exempelvis olovlig vinstutdelning eller ersättningsskyldiga för handlingar som de gjort under tiden företaget varit på obestånd

Även om ett aktiebolag försätts i konkurs, efter att det hamnat på obestånd, och det inte har upprättats en kontrollbalansräkning som överlämnats till revisorn, så kan styrelsen bli ersättningsskyldiga för bolagets skulder under den tid som företaget varit på obestånd och då det saknats en kontrollbalansräkning. Det innebär att företagets fordringsägare kan kräva sina pengar direkt från valfri styrelseledamot.

Lämna ett svar