Ångerrätt för lån

  • Inläggskategori:Lån
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Ångra sig vad gäller lån

Ibland vill man göra ett impulsivt köp och ha pengar snabbt. Med dagens moderna teknik krävs det bara några knapptryckningar på mobilen eller tangentbordet så får man snabbt in pengarna på sitt konto inom 24 timmar. Eftersom det är så enkelt att få lån kan det vara lätt göra någonting förhastat som man ångrar i efterhand.

Ångra sig vid stora lån

Även när det gäller större lånesummor finns risken att man kanske fattar ett beslut som vid närmre eftertanke inte var det bästa. Att känna till vilka avtalsregler som gäller vid lån och vad man har för rättigheter att ångra sig i efterhand kan därför vara bra, detta har även varit ett hett ämne på olika forum som på bland andra lånforum.se och andra webbplatser på Internet.

Vad säger lagen?

Tidigare kunde man inte ångra ett lån som man redan hade tecknat i efterhand. I och med att man skrev på så var det avtalet som gällde. Men i januari 2011 ändrades detta, då en ny lag trädde i kraft som ger låntagaren en ångerfrist på 14 dagar. Därmed finns det utrymme för eftertanke och övervägande, vilket kan förhindra att folk binder upp sig i onödan.

Tiden räknas från och med den dag som avtalet tecknades. Något specifikt skäl för att man vill häva avtalet behöver inte uppges och någon skriftlig uppsägning måste inte heller skickas in. Det räcker med att ringa och säga att man har ändrat sig. Däremot kan det vara bra sköta ärendet skriftligt för att kunna ha bevis på att man verkligen har sagt upp avtalet.

Ränta

När man väl ångrat sig måste man betala ränta för den tiden som man har haft pengarna, däremot slipper man övriga avgifter. Från och med uppsägningsdagen har konsumenten 30 dagar på sig att betala tillbaka pengarna. Det är långivarens ansvar att göra en utförlig kreditupplysning på den som ansöker, har detta inte gjorts från början kan lånet ogiltigförklaras.

Lagen infördes eftersom kronofogdens betalningsförelägganden ökade dramatiskt i samband med att sms-lånen blev populära. Ångerrätten innefattar sms-lån, privatlån, blancolån och andra låneavtal. Däremot omfattas inte bolån av lagstiftningen.

Fördelar

Ångerrätten är givetvis till stor fördel för konsumenterna. Genom denna lagstiftning ges låntagaren en andra chans att ändra sig i efterhand och upphäva avtalet. Det minskar också risken för att fler betalningsförelägganden hamnar hos Kronofogden på grund av felaktigt gjorda beslut, vilket även minskar deras arbetsbörda.

Lämna ett svar