Bör jag ta en arbetsmiljöutbildning?

God arbetsmiljö

Arbetsmiljö handlar om allt som påverkar anställda under tiden på jobbet och kan vara allt från en felaktig ventilation och organisationsfrågor till ergonomi och arbetsuppgifter. Sedan 1977 ingår också psykiskt välmående och sociala behov i arbetsmiljöbegreppet, men det allra viktigaste är att kunna hålla medarbetarna friska och produktiva.

Prestera bättre på arbetet

Medarbetare som mår bra presterar helt enkelt bättre på jobbet och genom att ha en god arbetsmiljö behåller man kompetenta medarbetare och riskerar inte att förlora dem till företag med bättre arbetsmiljö. Det är lag på att arbeta för en fungerande arbetsmiljö och ytterst ansvarig för detta är arbetsgivaren.

arbetsmiljoutbildningar

Kompetenta kollegor

Till arbetsmiljöarbetet hör att upprätta en policy och om företaget har tio eller fler anställda ska denna policy vara dokumenterad. Detta kan vara snårigt och en arbetsmiljöutbildning kan ge de rätta kunskaperna som krävs.

Genom att låta chefer och skyddsombud gå arbetsmiljöutbildning ser man till att rätt kunskaper finns i företaget. Att studera till en arbetsmiljöutbildning innefattar en rad olika ämnen och ges av arbetsgivar-organisationer, fackliga organisationer och företag.

Utbildningar på företag

Arbetsmiljöutbildning kan också studeras på gymnasiet och universitetet. Som företag har man också rätt att själv hålla i denna typ av utbildningar och man kan med fördel samordna den med andra företag. Ska man som företag hålla i utbildningen själv är det viktigt att ta hjälp av vägledande litteratur såsom Arbetsmiljö-verkets litteratur och material. Man får själv välja vart man läsa till denna kurs, till exempel kan du studera till en arbetsmiljöutbildning via Studera – en hemsida för studier.

Vad kan arbetsmiljöutbildning handla om?

Arbetsmiljöbegreppet är väldigt brett och en arbetsmiljöutbildning kan innehålla allt som har med arbetsmiljö att göra. Detta kan innebära att arbetsmiljöutbildning kan handla om exempelvis de regler och lagar som gäller inom arbetsmiljöområdet.

Utbildningen kan också ta upp arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömning, liksom hur ansvaret för arbetsmiljöfrågorna ska fördelas. Rehabilitering, alkohol och drogproblematik är ytterligare områden som ingår i begreppet arbetsmiljö och arbetsmiljöutbildningen kan fördjupa kunskaperna även i dessa ämnen, liksom att reda ut begreppen för arbete med arbetsmiljöpolicy.

Lämna ett svar