Elektronisk fakturaläsning – En ny teknik

Elektronisk fakturaläsning är en ny slags teknik som är utvecklad för att göra hanteringen av fakturor och andra viktiga dokument lättare att behandla och registrera i ordersystem. Ett annat namn för tekniken är OCR, som är en förkortning av det engelska Optical Character Recognition, alltså optisk teckenigenkänning.

Varför elektronisk fakturaläsning?

Ett jobb som tidigare har tagit flera dagar kan nu skötas på bara några timmar och är ett mycket bra sätt att göra verksamheten mer effektiv. Det behövs inte heller alls lika mycket arbetskraft för att sköta en elektronisk fakturaläsning, vilket kan ge företaget stora besparingar.

Det blir också enklare att hitta informationen i registret om man skulle behöva få tag på det senare, eftersom allting är sparat på rätt ställen i systemet. En annan fördel med elektronisk fakturaläsning är att möjliga inmatningsfel av informationen som lätt kan förekomma vid manuell hantering av fakturor, minskas betydligt eftersom allting sköts elektroniskt.

Hur går det till?

Då man skannar en faktura med OCR-programvaran förvandlas tecknen på pappret till en digital bild. Från denna bild kan man sedan extrahera information. Detta kallas för datafångst. Efter detta är det dags att tolka informationen i tecknen och omvandla dem till digital information som kan föras in och registreras i till exempel ordersystem. Ibland kan även manuell verifiering behövas om en faktura eller order inte går att läsa digitalt.

Hjälp med elektronisk fakturaläsning

Även om digital fakturahantering kan vara en investering som kan spara mycket tid och pengar åt företaget, är det inte alla företag som själva har möjlighet att använda sig av den. Idag finns det ett flertal företag som erbjuder fakturaskanning och datafångst till andra företag och organisationer. I så fall tar de hand om allting som har med fakturorna att göra och sköter den elektroniska fakturaläsningen, vilket kan vara en riktigt kostnadseffektiv lösning för ett företag.

Lämna ett svar