Fördelningen av användare i sociala medier

Vart är användarna inom sociala medier?

Det är nästan omöjligt att få en bra överblick i ‘vart folk befinner sig’ i de sociala medierna. Fler och fler människor upptäcker varje dag Internet (över huvud taget!) och fler och fler som redan kände till det, hittar istället en ny tjänst att förhålla sig till som gör att de blir mer bundna till Internet.

Pinterest och Facebook

Bara senast har vi sett den stora tillväxten i Pinterest och hur stora möjligheter det finns för företag att marknadsföra sig via Pinterest. Vi har också sett Facebooks enorma tillväxt och nu även deras enorma börsvärde – och makt. Men frågan är då – hur förhåller de sig mot varandra i användare?

Enligt färsk data så ser det ut som nedan:

  • Pinterest har 11,7 miljoner aktiva medlemmar.
  • Twitter har 140 miljoner aktiva medlemmar.
  • Facebook har 901 miljoner aktiva medlemmar.
  • Detta kan jämföras med att det också finns 2,7 miljarder aktiva emailkonton, självklart många dubletter.
  • Det motsvarar dock ändå mer än dubbelt så många fler än vad det finns profiler i de största sociala medierna – därför fungerar fortfarande epostmarknadsföring bra.

Pinterest växer snabbt

När det kommer till medlemstillväxten hos de tre ovanstående sociala medierna så är Pinterest tveklöst den som växer snabbast, medan Twitter lägger sig som ”tvåa” och Facebook trea. I antalet ser det dock ut som motsatsen till precis nämnt.

Vad jag tycker är intressant är att de olika sociala medierna ofta inte kannibaliserar på varandra, utan istället kompletterar. Facebook ersätter inte Twitter och Pinterest ersätter inte Facebook – och vice versa.

Lämna ett svar