Foto ID-kort för olika behov

ID kort för personal

Ett identitetskort, eller ett ID-kort som är den vanliga förkortningen, är en legitimationshandling som behövs på ganska många ställen i vårt samhälle, både i vardagen och arbetslivet. Med hjälp av ett ID-kort bevisar man att man verkligen är den man utger sig för att vara. Ett ID-kort kan vara utformat på ganska många olika sätt beroende på vilken typ av kort det är och var det ska användas.

Även uppgifterna som står på kortet varierar mycket beroende på kortets användningsområde. För det mesta är ID-kortet försett med ett foto av kortets innehavare för att det ska vara enklare att identifiera personen, och därför bör ett foto ID-kort förnyas med jämna mellanrum eftersom personens utseende kan ändras radikalt med tiden.

Olika myndigheter kräver ofta att man styrker sin identitet med hjälp av ett foto ID-kort, men det kan även behövas t.ex. för att bevisa sin ålder om man vill köpa alkoholhaltiga drycker eller cigaretter. Här kan du läsa lite mer om olika ID-kort.

Nationellt ID-kort

Det nationella ID-kortet utfärdas av polisen eller skatteverket och gäller som ett identitetsbevis hos så gott som alla myndigheter både i Sverige och utomlands. Det nationella ID-kortet fungerar även som en resehandling vid resor till flera olika länder.

Pass

Passet är ett annat slags ID-kort och förutom uppgifter om passets innehavare kan det även innehålla visum till olika länder. Passet används som ett identitetsbevis då man reser till andra länder.

Körkort

Körkortet är ett bevis för att man har rätt till att köra bil eller andra fordon, men fungerar samtidigt också som ett identitetsbevis.

ID-kort för arbetsplatser

Det har blivit allt vanligare att använda ID-kort även på arbetsplatser. De fungerar ofta som ett slags passerkort och förhindrar att obehöriga ska kunna komma åt den känsliga information som ofta förvaras på arbetsplatserna. Passerkortet gäller enbart den personal som arbetar på den specifika arbetsplatsen.

Lämna ett svar