Gratis faktureringsprogram och fakturamallar

Fakturamallar och faktureringsprogram

Efter att ha läst denna artikeln ska du veta var du kan hitta fakturamallar och gratis faktureringsprogram. Du ska också veta vilka fördelarna blir av att använda dessa hjälpmedel. Läs mer om offertmallar.

Inledning

En företagares största problem är oftast deras egen administrationen kvitton ska sparas, sättas i pärm, kundregister ska uppdateras osv. Naturligtvis finns det en mängd program som hjälper dig med den ekonomiska biten. När du startar ditt företag kommer allt ditt fokus att ligga på att komma igång och börja arbeta.

De flesta företagare har också begränsat med resurser och de sista de vill är att spendera pengar på något som inte hör till det företaget arbetar med som exempelvis program för att förenkla administrationen i företaget.

Livsviktig administration

Ett företag kan bara överleva så länge pengarna kommer in och det är därför vi har valt att skriva om den viktigaste administrativa bördan inom varje företag, nämligen fakturering. Skickar du inga fakturor kommer inga pengar in. Tillsammans med bokföring är fakturering något som sker i varje bolag, trots detta sitter nästan 60% av företagarna(småföretag) och gör sina fakturor manuellt varje gång de ska skickas.

Fakturorna görs allt som oftast i Word eller Excel. Ganska snart upptäcker företagaren att manuell hantering medför stora problem, i förlängningen mister företagaren den livsviktiga överblicken. Förutom att mista överblicken skapas det nya administrativa moment för att räkna samman de manuellt hanterade fakturorna samt många fler listade nedan.

Nackdelar med manuell hantering av fakturor

 • Skapar nya administrativa moment(räkna samman fakturor manuellt)
 • Ingen koll på kassaflödet(pengar som ska in och pengar som ska betalas ut)
 • Ingen bevakning(får manuellt hålla reda på när påminnelse ska skickas)
 • Lätt att glömma de regler som gäller för fakturor
 • Ingen automatisk summering av belopp
 • Ingen koppling till andra administrativa system såsom löne- eller bokföringsprogram

Fördelar med fakturamall

 • Hjälper dig genom att automatiskt summera belopp de belopp du har skrivit på fakturan.
 • Är utformade så att de regler som gäller för ställa ut fakturan måste uppfyllas innan utskrift
 • Du slipper skapa om fakturan

Fördelar med faktureringsprogram

 • Du får ett kundregister, du kan e hur mycket av intäkterna varje kund står för
 • Automatisk skapande av påminnelser
 • Du kan hela tiden se vilka pengar som är på väg in respektive ut, fullständig koll på kassaflödet
 • Koppling till bokföringsprogram, för direkt hantering i bokföringen
 • Automatisk summering av belopp
 • Säkerställer att alla regler uppfylls för fakturan

Slutsats – Två sätt att kapa tiden

Vill du kapa tiden för hanteringen av fakturor med upp till 80%, så finns det två vägar att gå. Å ena sidan kan du se till att skaffa dig en faktureringsmall. I stort sett alla faktureringsmallar har automatisk summering vilket omöjliggör summeringsfel.

Fakturamallen låter dig oftast inte skriva ut fakturan(ger felmeddelande) förrän alla de regler som krävs för att ställa ut en faktura är uppfyllda. Fakturamallen kan spara dig en hel del tid, och går att ladda hem gratis från en mängd olika sidor.

Koll på kassaflöde

För dig som är intresserad av att få kolla på kassaflödet, ha ett eget register på kunder, slippa bevakning av fakturor vars datum har gått ut är det bästa alternativet att skaffa sig ett gratis faktureringsprogram. Med ett gratis faktureringsprogram kommer får du full koll på det ekonomiska läget.

Så fort du fått in rutinen och dina kunder och dina produkter finns i systemet skapas en faktura på under fem minuter. När fakturan skapas läggs det även in en bevakning som vid senare tillfälle automatiskt hjälper dig att skapa påminnelser på förfallna fakturor.

För dig som inte är så mycket datorvana är det lämpligast att börja med en fakturamall, för er andra är det bara att gå ut och skaffa sig ett gratis faktureringsprogram.

Lämna ett svar