Personförsäkringar

Skaffa personförsäkring

Olika personliga försäkringar som ger skydd för skador, olyckor eller ekonomiskt skydd om man drabbas av olika händelser har i stort sett alla idag, antingen genom skola, arbete eller olika typer av försäkringar.

I Sverige har man dessutom ett statligt försäkringsskydd som finansieras genom skatter och som ger dels försäkrade rätt till sjukvård, ersättning vid sjukdom och ålderspension. Detta grundskydd gäller alla personer som är folkbokförda i Sverige och som är registrerade hos försäkringskassan.

Försäkringsskydd

Det statliga försäkringsskyddet ger rätt till subventionerad sjukvård och läkemedel i Sverige och i EU, ersättning för förlorad inkomst från försäkringskassan om man inte kan arbeta på grund av sjukdom och en grundpension när man slutar att arbeta efter att man uppnått pensionsålder.

Även om det statliga grundförsäkringsskyddet finns så är det ändå begränsningar när det gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst eller pension och då finns det ett antal olika försäkringar som man privat kan teckna med försäkringsbolagen som kompletterar det statliga försäkringsskyddet.

Olycksfallsförsäkring och livförsäkring

De flesta av oss har någon form av olycksfallsförsäkring genom vårt arbete, fackförbund eller genom skolan. Dessa försäkringar gäller normalt under tiden vi är på arbetet eller i skolan och på väg till och från arbetet eller skolan. På vår fritid så har vi begränsat försäkringsskydd genom vår hemförsäkring för vissa typer av händelser som kan medföra personskador.

Men en stor del av vår fritid har vi inget försäkringsskydd för och det kan vara bra att man har en olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt och som ersätter skador, vård eller andra kostnader som kan uppstå om man råkar ut för en olycka.

Olycksfallsförsäkring

De flesta olycksfallsförsäkringar har även ett efterlevnadsskydd, även kallad livförsäkring, som ger ett visst belopp till anhöriga om man skulle gå bort i en olycka eller i någon annan händelse. Dessa ersättningsbelopp brukar i regel vara ganska små i en olycksfallsförsäkring så de brukar normalt endast täcka de kostnader som man har för begravningen.

Om man äger hus tillsammans med sin partner så kan det vara bra att man har en livförsäkring, antingen utökar den som finns i en olycksfallsförsäkring eller en separat, så att inte den efterlevande partner riskerar att tvingas gå ifrån hus och hem om den andra partner går bort.

Livförsäkring

De flesta har lån idag på sina bostäder som kan vara svårt för ensamstående att själv betala men det kan också vara så att arvsrätten ställer till det så att den efterlevande blir tvungen att sälja huset. Med en bra livförsäkring så garanterar man att den efterlevande har möjlighet att kunna bo kvar och behålla samma standard som innan dödsfallet.

Lämna ett svar