Riktad CV

Ökade möjligheter till anställning

Arbetsmarknaden har stått inför stora utmaningar under senare år. Prognosen visar inte på någon uppgång under början av 2013 vilket bidragit till en allt större konkurrens inom ett flertal branscher. Vid rekrytering av personal är det mycket viktigt att hitta rätt. En fel-rekrytering är kostsam och svår att komma tillrätta med även om man vidtar säkerhetsåtgärder som provanställningar eller så kallade ”vid-behovs engagemang”.

Bemanningsföretag

Under flera år har bemanningsföretag varit mycket viktiga brickor i spelet när det kommer till att hitta rätt kompetens. Dock är inhyrd personal en kostsam lösning i de fall företag behöver kontinuerlig bemanning och långsiktighet. Även om bemanningsbranschen fortfarande spelar en viktig roll på arbetsmarknaden, har man kunnat se en ökad aktivitet bland rekryteringsföretagen.

Rekryteringsföretag

Vid rekrytering genom rekryteringsföretag behöver man inte avsätta egen tid och personal för att hitta rätt kandidater vilket medfört att allt fler väljer denna metod vid nyanställningar. För de som är på väg till arbetslivet eller ny karriär, innebär detta ett ytterligare steg från första ansökning till möte med arbetsgivaren.

Korrekta ansökningshandlingar

Att gå igenom ett rekryteringsförfarande ställer stora krav på välskrivna och korrekt utformade ansökningshandlingar. Någonting som länge varit en verklighet i andra Europeiska länder. Att ta hjälp av specialinriktade cv-företag är förhållandevis nytt i Sverige. I England har dock cv-företag varit en etablerad del av arbetssökningar under många år.

Riktad CV

Att utforma en riktad cv kräver stor insikt i hur rekryteringsförfaranden går till och vad rekryterare efterfrågar. Flera kandidater sållas bort i en första genomgång av inkomna ansökningar enbart för att de haft ett bristfälligt skrivet cv. Samma kandidater hade kunnat nå ända fram till intervju ifall deras cv hållit den standard som ett professionellt skrivet, riktat CV.

CV företag

I Sverige finns det ett litet antal cv-företag att välja bland. Deras tjänster varierar något och så även prisbilden. Det företag som har störst bredd, och som i dagsläget samarbetar med ledande rekryteringsföretag, är Cv center vilka erbjuder bas-dokument, riktad cv, personliga brev och cv för nyckelroller och ledarpositioner. Att anlita rekryterare för att utforma cv ökar kraftigt ens möjligheter att nå anställningen man önskar söka.

Lämna ett svar