Skaffa ett löneprogram

Löneprogram – Vad skall man tänka på

Sänk kostnaderna med ett löneprogram, lär dig hur ett det fungerar och lite annat smått och gott i denna artikel. Alla företagare som är mer än en person på sitt företag bör ha tänkt över om det inte är lönt att sköta företagets löner via ett löneprogram.

Genom att att ”göra-det själv” får du full kontroll och kostnaderna kommer definitivt att minska. Innan vi dyker ner i de funktioner du kommer att träffa på i ditt löneprogram, tänkte jag att vi kort går igenom varför ett löneprogram kan vara lösningen för dig och vad det konkret kan hjälpa dig med!

Fördelar med löneprogram

  • Du har full tillgång till alla dina anställdas semester saldon, ackumulerade lön, osv. Alternativet hade varit att höra av sig till den som sköter företagets löner och fått reda på allting. Det är inte omöjligt men kräver lite mer tid och planering speciellt inför sommaren om flera ska ta ledigt!
  • Du slipper dubbelarbetet med att ta in de anställdas semesteruttag, lägga in övertidstimmar osv, och skicka det vidare till din löneadministratör.
  • Den kanske största faktorn är att när du väl lärt dig löneprogrammet, så kommer du att på väldigt kort tid kunna ordna allting du tidigare skickat vidare. Många upplever det som att det arbete de hade med att sammanställa allting för löneadministratören var ”mer” att göra än ”hela” arbetet med att lägga in löner för de anställda och sköta deras olika saldon.
  • Sist men inte minst företagare med 5 anställda lägger in genom snitt 7 500kr -15 000kr i månaden på att någon administrerar företagets löner, gör du det själv kan du lägga pengarna på annat!
    Funktioner i ett löneprogram

För att på bästa sätt hjälpa dig med din administration av lönerna finns det ett antal grundfunktioner som går att återfinna i stort sett alla löneprogram. Dessa utgör själva grundstommen i löneprogrammet och vill du att programmet ska klara av dina krav, läs noga igenom vad funktionerna utför. Kunskapen om funktionerna hjälper dig sedan så att du inte väljer ett program där du blir utan de viktigaste funktionerna.

Löneartsregister

Löneartsregistret är som en produktlista, här lägger du in de olika enheter i vilka de anställda kan få lön. Exempelvis timlön, och dess värde, semesterdag och dess värd. När du väl lagt in detta fungerar det som grunden vi varje löneregistrering.

Register över anställda

Anställda registret innehåller uppgift om personen, det kan vara allt ifrån adressen till bakkontot där lönen ska sättas in eller sparat antal semesterdagar. När varje lön ska utbetalas väljer du till vilken anställd lönen ska betalas ut till uppgifterna finns redan sparade i registret över de anställda. Detta sparar mängder av tid då endast en registrering krävs för att hålla kolla på alla siffror som rör en anställd.

Automatisk Skatteberäkning

Väljer du automatisk skatteberäkning kommer programmet att automatisk räkna fram den anställdes preliminärskatt, helt enligt den skattetabell som du har valt. Det går också att andra på vilka grunder skatten beräknas till att det blir procentsatser eller enligt tabeller för engångsbelopp.

Jämkning och engångsskatt

Finns det ett beslut om jämkning kan du använda denna funktionen så hjälper den dig att dra av rätt skatt, helt enligt det beslut den anställde har fått.

Skattedeklaration

En av de mest efterfrågade funktionerna är den som hjälper dig att fylla i skattedeklarationen. Funktionen adderar alla de löner du har lagt in och den skatt som ska betalas och skapar sedan ett underlag för dig att skriva av då det är dags att lämna in skattedeklarationen, detta gäller för inlämning på nätet(finns ännu ingen koppling till e-tjänsten i något löneprogram). Lämnar du den på papper så kan du bara skriva ut deklarationen och skicka rätt in till Skatteverket!

Kontrolluppgift

Detta är också en funktion ditt löneprogram bör ha, varje år ska kontrolluppgifter lämnas in för varje anställda. Finns denna funktionen gör programmet allting åt dig och du kan luta dig tillbaka och lita på att allt som behövs är ett knapptryck så är allt klart.

Att köpa löneprogram

Ett löneprogram är verkligen inte för alla företagare även om det för med sig en mängd fördelar och tidsbesparande funktioner, det kostar uppemot 3000 kr per år men det finns också gratis löneprogram som du kan skaffa dig om du vill börja använda löneprogram utan att börja betala.

Lämna ett svar