Skapa event på nätet – planera noggrant!

Event på Internet

Att skapa event med nätet som utgångspunkt är det smidigaste sättet att ordna ett evenemang. Idag kan det mesta av organisationen skötas från en dator med internetuppkoppling och en telefon.

Det första man måste göra är att grundligt fundera ut vad syftet är med det event man vill skapa. Vilka personer är det man riktar sig till? Har man redan en kundkrets, eller ett kundregister? Vad vill man erbjuda med sitt event? Detta är kanske den viktigaste delen, och även den svåraste. Det är här på idéstadiet som grunden läggs för ett lyckat evenemang.

Management verktyg

När du har en genomarbetad idé är resten enkelt. Palomas kraftfulla event management verktyg Magnet sköter resten. Här får ditt event automatiskt en egen hemsida. Google Maps är redan närvarande och visar var ditt event äger rum.

Över denna sida kan du även sälja biljetter, vilka sedan skickas i elektronisk form och skrivs ut hemma. Vid entrén scannas den inbyggda streckkoden av. Betalning av biljetten sker enklast via betalkort, men kan också ske via faktura. Antingen direkt via ditt företag eller via Magnet.

Kundernas önskemål

Magnet för också statistik över dina besökare, och låter dig bygga upp ett kundregister. På så vis samlar du information om din kundkrets och vilket är ovärderligt nästa gång du arrangerar ett evenemang. Statistiken hjälper dig att tillgodose dina kunders önskemål, och med den inbyggda enkätfunktionen kan man be kunderna om synpunkter när eventet är avslutat.

Nyhetsbrev

En väl uppbyggd kundkrets kan också bli föremål för ett nyhetsbrev, vilket lätt kan administreras av Palomas Postman. Nyhetsbrevet ger dig dessutom ytterligare statistik över dina kunder. Postman kan nämligen tala om vem som har öppnat breven, vilka länkar denne har klickat på och så vidare.

Detta kan ge ovärderlig information om dina kunders intressen och vanor. Att samla information över sina kunder är en mycket viktig del i vilken verksamhet som helst.

Lämna ett svar