Vad är civilrätt och offentlig rätt?

Offentlig rätt och civilrätt

Civilrätt är den del av rätten som behandlar en tvist mellan två människor eller fler. Civilrätten omfattar flera olika områden där bland familjerätten, fastighetsrätten och avtalsrätten. Värt att notera är att detta är endast tre exempel och det ingår egentligen fler. Juridik är spännande och väldigt bra att kunna.

Offentliga rätten

Den offentliga rätten är den raka motsatsen till civilrätt brukar man säga. Detta är därför den offentliga rätten behandlar ärenden som beror både staten och exempelvis en privatperson, eller tvärt om. Alltså om en privatperson skulle anklaga staden för någonting. Detta kan vara allt från fusk till egentligen vad som helst, inom rimliga gränser givetvis.

Juridiska byråer som arbetar med offentlig och civilrätt hittar du till stor del i Stockholm. Stockholm brukar gå vid benämningen advokat Stockholm för sitt stora utbud av advokater som utgör den största delen i Sverige.

Straffrätt och civilrätt

Straffrätten utgör en del av civilrätten. Brott och straff är ting som straffrätten innebär. Exempel på mord är utpressning, illegal vapenhandel, olaga hot, narkotikabrott, inbrott och mord. Varje brott av dessa är bundna till ett straff beroende vad för sorts brott det är. Ett brott som är allvarligare än ett annat beräknas ge högre straff en ett annat.

Lagar och regler

Exempel på detta är mord ger längre straff än snatteri. Tack vare vårt väl utvecklade rättsväsende har vi lagar som reglerar detta åt oss. Straffrätten utgör den offentliga rätten då staten är de som är åklagarna i brottet även om det kan ske i andra hand. Begår man ett brott gör man sig automatisk skyldig till ett lagbrott. Beroende var lagen säger om just det ärende kommer ditt straff regleras därefter.

Rättsprocess

Alla brott innebär inte att det blir automatiskt en offentlig rätt som kommer hålla i processen. Låt oss säga du blir misshandlad av en annan person. Du väljer att gå vidare och stämmer personen i fråga. Detta blir nu en del av civilrätten då det är du som stämmer personen och inte staten.

Lämna ett svar