Vad är skatt?

Skatt – Vad är det för något?

Skatt kan definieras till en betalning till det allmänna (så som stater, landsting och kommuner), som inte ger någonting direkt tillbaka – även om själva poängen givetvis är just att medborgarna indirekt får ta del av tjänster inom exempelvis vård skola och omsorg – åtminstone i demokratiska länder.

Sveriges grundlag regeringsformen (RF) stipulerar att det bara är riksdagen, landets högsta beslutande organ, som har rätt att ta beslut som rör skatter, men de tas sedermera alltså ut av så väl stat, landsting och kommun.

Skatt behövs i ett välfärdssamhälle

I och med att välfärdsstater utvecklats som ger medborgarna en rad olika garantier och tjänster har behovet av att ta in skatt naturligtvis blivit större eftersom det allmännas utgifter därmed stiger. Till de skatter som för in mest pengar till det allmänna i Sverige hör förutom både den statliga och den kommunala inkomstskatten, som är de typiska skatterna på lönearbete, och mervärdeskatt, eller moms, som betalas genom konsumtion av varor och tjänster, även till exempel socialförsäkringsavgifter och de punktskatter som finn på bland annat energi, tobak och alkohol.

Statlig skatt

Av dessa går alltså alla till staten, förutom inkomstskatten som fördelar sig mellan stat, kommun och landsting. Utöver syftet att föra in pengar till det allmänna finns det andra motiv med vissa skatter, så som att påverka vilka investeringar som görs och att minska användandet av till exempel tobak och alkohol, som i exemplet med de punktskatter som nyss nämndes.

Skatt centralt för den som driver egen firma

För så väl privatpersoner som den som driver ett företag går det alltså att hitta skattefrågor runt samtliga ekonomiska transaktioner som genomförs, och det finns en rad olika strategier och knep om gör att man kan hantera skatterna på ett smidigt sätt, med så väl så enkel administration som möjligt som att undvika att betala högre skatt än vad lagstiftarna i de demokratiska organen har beslutat är nödvändigt.

Lämna ett svar