Vad gör en advokat?

Advokatens arbete och vardag

En advokat har som uppgift att erhålla människor juridiska tjänster så som till exempel rådgivning av olika anledningar. Detta kan vara allt från civilrätt till brottsrätt. I Sverige, och Norden, är det vanligt att man som advokat specialiserar sig inom ett eller ett par stycken olika områden, exempelvis familjerätt, fastighetsrätt och asylrätt. Sedan arbetar man för en ett en advokatbyrå som erbjuder just den kompetensen utåt mot sina klienter.

Sveriges lag styr

Enligt Sveriges lag kan en person inte bli tvingad att ha en advokat som ombud i domstol. Om man som klient själv anser sig vara kunnig nog för att försvara sig själv haver man alltså den fulla rätten till att göra detta. För att bli advokat krävs det att man är jurist. Jurist kan man först bli då man har den behörighet som behövs för att ansöka om juristexamen och 270 poäng i högskolepoäng.

Ansökan till att bli advokat

Har man detta ansöker man helt enkelt om att få göra testet. Resulterar betyget i godkänt är man från nu och framåt en jurist. När man är jurist har man tillgång att utbilda sig som domare, åklagare, kronofogde och advokat. Skulle man däremot misslyckas på testet kan man göra testet på nytt en tid senare.

I Sverige får inte vem som helst titulera sig själv för att vara en advokat. Det krävs att man är med i Sveriges advokatsamfund om man så skulle vilja det. För att gå med i Sveriges Advokatsamfund krävs i sin tur att man har en juristexamen. Sveriges Advokatsamfund grundades 1887 och de är de som har ansvaret för Sveriges samtliga advokater att granska och se till att de inte bryter några lagar.

Advokatbyråer

Att vara advokat i Sverige betyder i stor del alltid att man har jobb att göra. Oberoende var man bor i Sverige finns det till stor del alltid jobb att utföra. Det vanligaste jobbet är att vara Advokat i Stockholm då Stockholm innehar de allra flesta advokatbyråer i Sverige.

Lämna ett svar