Varför ska man välja teambuilding?

Teambuilding bygger ditt lag

Teambuilding är engelska och kan översättas som lagbyggnad. Innebörden är att svetsa samman ett lag, vanligtvis de som arbetar tillsammans med det är även vanligt förekommande inom idrotten. En stark sammanhållning förstärker vi-känslan på jobbet och leder väldigt ofta till en ökad effektivitet.

Det finns väldigt många övningar som fungerar stärkande för gruppen och de behöver inte vara avancerade utan huvudsaken är att gruppen har roligt tillsammans. I val av aktivitet för teambuilding är det viktigt att de flesta kan delta så det gäller att hitta något lämpligt. Bara för att du som chef tycker det är roligt att hoppa fallskärm kommer det sannolikt inte passa de övriga på arbetet om medelåldern är hög.

Individuella arbeten

Det finns oerhört många typer av jobb med öppna kontorslandskap där personalen ändå jobbar enbart med deras eget. Det är ändå väldigt viktigt att det finns en gemenskap på arbetet. Vuxenmobbning är sorgligt nog vanligt förekommande på de svenska arbetsplatserna.

En steg i ledet för att motverka detta är att låta arbetsgruppen delta i en teambuilding. Genom att samarbeta utanför arbetet lär de att känna varandra privat och upptäcka att de faktiskt kanske har något gemensamt.

Grupparbeten

Ja, det kanske är onödigt att säga så mycket mer om teambuilding då det gäller vikten av att kunna samarbeta då de gäller lag och kolleger som är beroende av varandra. Målet är att få gruppen att på ett roligt sätt klara av saker tillsammans under övningarna, för att sedan ta med sig gruppkänslan till arbetet och de vardagliga situationerna.

Övningar

För att få tips på olika gruppövningar, teambuilding och aktiviteter finns det bra hjälp att få. Företag som erbjuder sin service och hela program. Det spelar ingen roll hur litet eller stort företaget är, det finns hjälp att få där det brukar gå bra att kunna skräddarsy sin aktivitet så att den passar sitt team perfekt.

Lämna ett svar